True leasingTrue leasing

เงื่อนไขการจอง

สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME เมื่อเช่าเรือ กับ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด

รับส่วนลด 40% สำหรับ เรือแฮกเกอร์ คราฟต์ พร้อมคนขับทุกแพคเกจ (ยกเว้นแพคเกจ 30 นาที)


ส่วนลดพิเศษข้างต้นรวมสิทธิพิเศษ ดังนี้

1. รวมความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1

2. น้ำดื่ม ผ้าเย็น


ระยะเวลาโปรโมชั่น

จองและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 – 29 กุมภาพันธ์ 63


วิธีการการจองเรือ และการชำระเงิน

จองและชำระค่าบริการเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ผ่านเว็บไซต์ https://boatrental.trueleasing.co.th/th โดยกรอก Code: SCBVB4020 เพื่อรับส่วนลด 40%


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) ที่จองเรือแฮคเกอร์-คราฟต์ กับ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. ผู้ถือบัตรจะต้องจองเรือและชำระค่าบริการเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตดังกล่าว ผ่านเว็บไซด์ https://boatrental.trueleasing.co.th/th โดยกรอกcode SCBVB4020 เพื่อรับส่วนลด 40%

3. เงื่อนไขการจองเรือการใช้บริการ และ/หรือการยกเลิกการจอง รวมทั้งการคืนเงินเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทาง บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://boatrental.trueleasing.co.th/th

4. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

5. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิต บริการ หรือจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือการให้บริการนั้นๆ

6. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด และธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

7. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาสอบถามกรุณาติดต่อ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด โทร. 1279

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Private Banking Contact Center โทร. 02-777-7799, SCB First Service Center โทร. 02-777-7788, SCB Prime Service Center โทร. 02-777-7555

9. ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้


เงื่อนไขการใช้บริการ Boat

1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาค่าบริการรวมประกันภัยชั้น 1 ให้กับลูกค้า

2. ลูกค้าชำระค่าแพ็คเกจตามราคาของแพ็คเกจ ผ่านบัตรเครดิต SCB

3. กรณีลูกค้ายกเลิก ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนค่าแพคเกจเดินทาง

4. กรณีลูกค้ามาเดินทางมาถึงท่าเรือ แล้วเกิดฝนตก ทำให้เรือไม่สามารถให้บริการได้ ลูกค้าสามารถเลือกบริการดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้ารอเวลาฝนหยุดตกและใช้บริการเรือ  แต่ไม่สามารถทบเวลาหลังเวลาที่ได้จองมาได้

4.2 ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทาง โดยลูกค้าทำการจองเข้ามาใหม่ภายใน 6 เดือน

4.3 บริษัท คืนเงินให้เต็มจำนวน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไปถึงที่หมายแล้วเกิดเหตุการณ์ฝนตก

5. กรณีเรือออกเดินทางไปแล้วฝนตกระหว่างทาง พนักงานขับเรือจะนำลูกค้าขึ้นท่าที่ใกล้ที่สุดทันที  ลูกค้ารอฝนหยุดและใช้บริการเรือต่อ โดยบริษัทจะทำการทบชั่วโมงที่เหลือเฉพาะกรณีที่บริษัทไม่มีลูกค้าอื่นจองหลังจากเวลานั้นเท่านั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการให้กับลูกค้า 

6. กรณีลูกค้าใช้บริการเรือเกินเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

7. บริษัทขอจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ไม่เกิน 5 คนต่อเรือ 1 ลำ

8. เวลาทำการของบริการเรือคือระหว่างเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

9. บริการเรือรับ-สั่ง บริษัทกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกินครึ่งชั่วโมง

10. บริการเรือจอดแวะระหว่างทางสำหรับแพ็คเกจนั้น  บริษัทกำหนดระยะเวลาหยุดให้ลูกค้าใช้บริการในแต่ละสถานที่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และกำหนดให้เรือจอดแวะที่ท่าเรือที่ลูกค้าจองบริการของสถานที่ล่วงหน้ามาเท่านั้น

11. เรือบริการรับ-ส่ง ลูกค้าที่ท่าเรือของสถานที่ที่ให้ความยินยอมให้ลูกค้า ใช้บริการสถานที่เท่านั้น และเป็นท่าที่บริษัทกำหนดเท่านั้น